Όροι & προϋποθέσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.ONLINE ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ mikri-arktos.gr

Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ (εφεξής ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ) διαθέτει το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο mikri-arktos.gr μέσα από το οποίο προσφέρει στους πελάτες της ψηφιακά βιβλία (eBooks), βιβλία CD και μουσικά CD υπό τoν όρο αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης, τους οποίους καλείστε να μελετήσετε προσεκτικά. Χρησιμοποιώντας το mikri-arktos.gr ο χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί με τους παρόντες όρους και ότι χρησιμοποιεί το mikri-arktos.gr σύννομα.

Η χρήση του mikri-arktos.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ δεν ευθύνεται για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.

Οι χρήστες του mikri-arktos.gr δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση του mikri-arktos.gr και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η επίσκεψη στο mikri-arktos.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων.

2. ΧΡΕΩΣΕΙΣ mikri-arktos.gr

H τιμή των ψηφιακών ή εντύπων βιβλίων, δίσκων μουσικής που διατίθενται στο mikri-arktos.gr κυμαίνεται από 0€ έως και 50€ το καθένα, ανάλογα με το είδος του. Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Όλα τα βιβλία που έχει αγοράσει ο χρήστης είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή «βιβλιοθήκη» του χρήστη, που εμφανίζεται επιλέγοντας τον σύνδεσμο “Ο λογαριασμός μου” από την ιστοσελίδα του “mikri-arktos.gr”.

3. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Ο χρήστης εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για αγορά έντυπου ή ψηφιακού βιβλίου από την εταιρεία ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ με το να παρέχει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας. Χρονικά η αγορά ορίζεται τη στιγμή που ο χρήστης θα πατήσει το κουμπί «Επιβεβαιώστε την Παραγγελία».

Η εταιρεία ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως ο Χρήστης πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που θέλει να συμμετέχει σε νέα αγορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας.

Η εταιρεία ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του Χρήστη για δέσμευση του ποσού της αγοράς και σε περίπτωση ολοκλήρωσης της Αγοράς τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας.

Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε ο Χρήστης θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσε την Αγορά.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της αγοράς και συμμετοχής του πελάτη, η εταιρεία ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ υποχρεούται να αποδεσμεύσει το ποσό της Αγοράς από την πιστωτική κάρτα.

Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από τον ιστοχώρο της εταιρείας ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η εταιρεία ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ.

Η εταιρεία ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP). Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της εταιρείας Digibooks4all είναι οι εξής:

7. Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, ο χρήστης/συνδρομητής θα θεωρείται από την εταιρεία ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ ότι δεν ολοκλήρωσε την αγορά.

(ii) Μη ενημέρωση της εταιρείας ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η εταιρεία ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε η εταιρεία θα θεωρήσει ότι ο χρήστης/συνδρομητής δεν ολοκλήρωσε την αγορά. Η αδυναμία ενημέρωσης της εταιρείας μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της εταιρείας ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ. Στις περιπτώσεις αυτές η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ δεν εισπράττει κανένα ποσό από τον χρήστη.

Οι συναλλαγές μέσω πιστωτικής κάρτας στο www.mikri-arktos.gr υποστηρίζονται από την Eurobank. Το υψηλό επίπεδο ασφαλείας των υπηρεσιών Eurobank εξασφαλίζεται από τα κάτωθι:

Οι πληροφορίες σχετικά με την κάρτα (αριθμός κάρτας, CVV2, ημερομηνία λήξεως) μεταδίδονται / μεταφέρονται μέσω Διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή (128-bit encryption) και δεν είναι προσβάσιμες από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Τα συστήματα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες αποκλείουν σε τρίτους την πρόσβαση στα δεδομένα και τα πληροφοριακά συστήματά της.

Η ιστοσελίδα της Τραπέζης στην οποία εισάγεται τα στοιχεία της κάρτας σας, φέρει ψηφιακό πιστοποιητικό για να μπορεί ο καθένας να ελέγξει τη γνησιότητάς της, δηλαδή να διαπιστώσει ότι ανήκει πραγματικά στις υπηρεσίες.

Oι υπηρεσίες ακολουθούν τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στον τομέα των πληρωμών για ηλεκτρονικό εμπόριο και επίσης είναι πλήρως συμβατές με τις προδιαγραφές VbV (Verified by Visa) για ασφαλείς on-line πληρωμές με κάρτα.

Οι ευαίσθητες προσωπικές σας πληροφορίες (αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας και λοιπά στοιχεία αυτής) κρυπτογραφούνται έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο Διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers).

Μια κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.

Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη αφού η πληρωμή γίνεται με ανακατεύθυνση στο ειδικά διαμορφωμένο και κρυπτογραφημένο website του τραπεζικού οργανισμού. Η εταιρεία διατηρεί μόνο στοιχεία επικοινωνίας, όπως είναι το Όνομα και Επώνυμο η Διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου. Τα προσωπικά δεδομένα διασφαλίζονται με το κωδικό χρήσης που δίνει ο πελάτης όταν γίνει μέλος του www.mikri-arktos.gr.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Το mikri-arktos.gr υποστηρίζει τεχνικά την προστασία των ψηφιακών βιβλίων κατά της παράνομης αντιγραφής μέσω τεχνολογίας Social DRM Protection. Η προστασίας των ψηφιακών βιβλίων είναι αποκλειστική ευθύνη των εκδοτικών οίκων ή των διανομέων των ψηφιακών βιβλίων.

Για την ανάγνωση των ψηφιακών βιβλίων απαιτείται εφαρμογή e-reader που μπορεί να διαβάσει βιβλία προστατευμένα από Social DRM.

Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση γα τη λήψη των ψηφιακών βιβλίων σε άλλη συσκευή. Μπορεί να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις για την ανταλλαγή δεδομένων όταν η εφαρμογή χρησιμοποιείται μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με το τιμολογιακό πρόγραμμα του χρήστη.

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα βιβλία που πωλούνται στο mikri-arktos.gr προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Επίσης τα βιβλία που πωλούνται από το mikri-arktos.gr διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική χρήση. Τα ψηφιακά βιβλία μπορούν να μεταφερθούν σε κάθε συσκευή Η/Υ, Tablet και κινητά τηλέφωνα Smartphones με λειτουργικό σύστημα Android ή Apple iOS απεριόριστες φορές, αν υπάρξει πρόβλημα με το κατέβασμα τους. Κάθε άλλη χρήση, αντιγραφή, έκδοση, τροποποίηση, αναδιανομή κλπ χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγκριση της ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ, απαγορεύεται ρητά. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, ο χρήσης ευθύνεται έναντι της ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ για κάθε ευθύνη, απώλεια, κόστος ή ζημία που θα προκύψει από αυτή την παράνομη χρήση.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο χρήστης συμφωνεί ότι η υπηρεσία mikri-arktos.gr χρησιμοποιείται με δική του ευθύνη και ότι το περιεχόμενο παρέχεται «ως έχει» χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, είτε άμεσες, είτε έμμεσες και ειδικότερα χωρίς: α) εγγύηση για την αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας mikri-arktos.gr β) εγγύηση για τη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, πληρότητα ή ακρίβεια της πληροφορίας της υπηρεσίας ή του περιεχομένου, γ) εγγύηση για καταλληλότητα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.

Η παρούσα ρήτρα περιορισμού της ευθύνης εφαρμόζεται για κάθε ζημία που θα προκύψει από αποτυχία στην παροχή, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση της μετάδοσης ή της υπηρεσίας, ιό στον Η/Υ, αποτυχία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης κλπ.

Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες που μπορούν να προκύψουν στον υπολογιστή του χρήστη τόσο από εσφαλμένη εγκατάσταση του προσφερόμενου από την αυτήν λογισμικού, καθώς και δυσλειτουργίες που πιθανόν να οφείλονται στο ψηφιοποιημένο έντυπο που λαμβάνει ο χρήστης.

Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ δεν ευθύνεται για συναλλαγές με χρήση πιστωτικής κάρτας που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε τράπεζα. Όλες οι συναλλαγές με χρήση πιστωτικής κάρτας, πραγματοποιούνται για αγορά έντυπων ή ψηφιακών βιβλίων από την εταιρεία ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ και υποστηρίζονται με αποκλειστική ευθύνη της εταιρείας σε συνεργασία με τράπεζες.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ παρέχει στον χρήστη πρόσβαση στην υπηρεσία mikri-arktos.gr αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται, μεταδίδονται ή μεταφέρονται στην υπηρεσία mikri-arktos.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των πωλούμενων βιβλίων, άρθρων, κειμένων, φωτογραφιών, εντύπων, και σημάτων, κλπ, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ, οι συνεργάτες της, εκείνοι που την αδειοδοτούν ή διαφημίζονται είναι κύριοι του περιεχομένου. Ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα τροποποιήσει, εκδώσει, μεταδώσει, πωλήσει, αναπαράγει, διανείμει, εμφανίσει ή εκμεταλλευτεί εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο στο mikri-arktos.gr, καθώς και ότι δεν θα παραποιήσει τα σήματα που περιέχονται σε αυτό το περιεχόμενο. Ο χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιήσει το περιεχόμενο, ούτε να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει από το περιεχόμενο σήμα, έμβλημα ή άλλη δήλωση σχετική με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μέσω της υπηρεσίας mikri-arktos.gr μπορεί να διανέμεται περιεχόμενο και πληροφορίες προερχόμενες από συνεργάτες ή τρίτους. Όλες οι δηλώσεις, προσφορές ή άλλες πληροφορίες που προέρχονται από τους ως άνω συνεργάτες ή τρίτους προέρχονται αποκλειστικά από αυτούς και όχι από την ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης συμφωνεί, δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιήσει το online βιβλιοπωλείο mikri-arktos.gr σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, σύννομα και για νόμιμους σκοπούς. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο χρήστης δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το mikri-arktos.gr:

– για να βλάψει ανήλικους
– για να παραλάβει ή να μεταφέρει περιεχόμενο που προσβάλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιεχόμενο εμπιστευτικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό, απειλητικό ή με άλλο τρόπο βλαπτικό
– για να μεταφέρει περιεχόμενο που έχει ιούς ικανούς να καταστρέψουν ή να βλάψουν την ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ ή άλλους χρήστες
– για hacking ή για μεταφορά ή παράδοση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή αλυσιδωτών επιστολών ή spam κάθε είδους, επιστολών πυραμίδας ή με άλλο τρόπο να εμποδίσει άλλους από τη χρήση της υπηρεσίας mikri-arktos.gr ή για να βλάψει ή να καταστρέψει με άλλο τρόπο την εικόνα και τη φήμη της ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ ή τρίτους για να αποκαλύψει ευαίσθητα ή άλλα προσωπικά δεδομένα δικά του ή τρίτων σε chats ή παρόμοιες υπηρεσίες.

09. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς εντός 7 ημερολογιακών ημερών. Για να γίνει δεκτό το αίτημα υπαναχώρησης, θα πρέπει να υπάρχει γραπτό αίτημα στα γραφεία της Εταιρίας ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ με επαρκείς εξηγήσεις για το λόγο υπαναχώρησης. Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ θα εξετάσει το αίτημα και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, η εταιρία θα πιστώσει την πιστωτική κάρτα του χρήστη με το ακριβές αντίτιμο της αγοράς και ο χρήστης οφείλει να διαγράψει οριστικά το αρχείο ψηφιακού βιβλίου από όλους τους υπολογιστές και τις φορητές συσκευές που διαθέτει. Διευκρινίζεται πως σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφονται μετρητά λόγω ακύρωσης συναλλαγής.

10. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Για την χρήση της υπηρεσίας mikri-arktos.gr απαιτείται η εγγραφή του χρήστη δηλώνοντας κωδικό όνομα (Username), κωδικό χρήσης (Password) και e-mail. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής ο χρήστης συμφωνεί να δώσει αληθείς, ακριβείς, ισχύουσες και πλήρεις πληροφορίες. Σε περίπτωση που ο χρήστης δώσει αναληθείς, ανακριβείς, παρωχημένες ή ελλιπείς πληροφορίες ή σε περίπτωση που η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ έχει βάσιμες υπόνοιες ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αναληθείς, ανακριβείς, παρωχημένες ή ελλιπείς, η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ δικαιούται να αναστείλει ή να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας. Ο χρήστης ευθύνεται να κρατά τον κωδικό χρήσης μυστικό και είναι πλήρως υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που γίνονται με τον δικό του κωδικό χρήσης. Ο χρήστης υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού χρήσης του ή για οποιαδήποτε άλλη παράβαση ασφάλειας. Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ δεν ευθύνεται για ζημίες ή απώλειες που προκύπτουν επειδή ο χρήστης δεν συμμορφώθηκε με τις πιο πάνω υποχρεώσεις του.

Με την εγγραφή του πελάτη στο mikri-arktos.gr συμφωνεί να λαμβάνει τις τελευταίες ειδοποιήσεις και ενημερώσεις μέσω email, που θα αποστέλλονται για να τον/την ενημερώσουν για τις τελευταίες αναρτήσεις βιβλίων, καθώς και κάθε άλλο συναφές νέο. Παρά τα ανωτέρω, ο χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να ενημερώσει για διακοπή της αυτόματης ειδοποίησης, όποτε το επιθυμεί τροποποιώντας ανάλογα την σχετική ρύθμιση στο ενημερωτικό μήνυμα που λαμβάνει.

11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ λαμβάνει και συλλέγει μέσω της υπηρεσίας. Οι χρήστες έχουν τα δικαιώματα των άρθρων 11 and 13 του ν.2472/1996. Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ δεν ευθύνεται έναντι χρηστών εξαιτίας τυχόν διαρροής των προσωπικών τους δεδομένων, προερχόμενης από χρήση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων, προσφερομένων μέσω της υπηρεσίας mikri-arktos.gr.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε διαφορά μεταξύ χρηστών και ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε πληροφορία αναφορικά με την υπηρεσία, οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να καλούν το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών mikri-arktos.gr στον αριθμό 210-7610616. Το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών λειτουργεί καθημερινά από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή και κατά τις ώρες 09:00 έως 17:00.

Εναλλακτικά, μπορούν να στείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mikri-arktos.gr.

Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ δικαιούται οποτεδήποτε να τροποποιήσει, αλλάξει ή διαγράψει ένα ή όλους τους παρόντες όρους χρήσης ή να προσθέσει νέους όρους χρήσης. Κάθε τέτοια τροποποίηση, αλλαγή ή διαγραφή θα είναι ισχυρή από την δημοσίευση της στην υπηρεσία mikri-arktos.gr. Με τη χρήση της υπηρεσίας mikri-arktos.gr μετά από την κατά τα άνω δημοσίευση, τεκμαίρεται ότι ο χρήσης αποδέχεται όλες τις αλλαγές, τροποποιήσεις ή διαγραφές. Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, τροποποιεί, αναστέλλει, εμποδίζει ή σταματά τη χρήση μέρους ή όλης της υπηρεσίας mikri-arktos.gr οποτεδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς λόγο, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς να φέρει ευθύνη.

Updating…
  • Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.